Для клієнтів

Вимоги до макетів що подаються

Шановні клієнти, конакт з технічним відділом ведеться за допомогою Skype: aprintdtp@gmail.com. Файли макетів приймаються на пошту: aprintdtp@gmail.com або Вам нададуть доступ на FTP-сервер. Телефон:  +38 (0352) 52-27-37 (Україна).

В роботу приймаються, посторінкові файли в форматі PDF (CMYK) виведені напряму з програм верстки з параметром (Prepress) або згенеровані з PostScript файла за допомогою Acrobat Distiller (який іде в комплекті з Adobe Acrobat Pro). Всі сторінки зібрані в один файл та з полем по 1 мм. Якість фото – 300 dpi (допускається 200 dpi для ч/б продукції, в якій не робиться акцент на якість відбитку). Ілюстрації повинні бути оброблені профілями (WAN-IFRA) для кольорових та ч/б фотографій в Photoshop або інших програма для обробки. Ім’я файла повинно не містити кирилиці, та мати назву видання, номер та дату.

 • Мітки, хрести, шкали – не потрібні.
 • Всі зображення кольорових оригінал-макетів повинні бути в CMYK-моделі. Сума величин всіх колірних складових (С+M+Y+K) не повинна перевищувати 220-240. Розтиск – 25. Не має бути заливок типу С:100, М:100, Y:100, К:100!
 • Всі елементи зображення і ілюстрації чорно-білих оригінал-макетів повинні бути в grayscale-моделі або bitmap-моделі.
 • Не допускається використання лінійок і рамок (в декілька фарб і на виворотках) товщиною менше 2 пунктів і будь-яких шрифтів розміром менше 5 пунктів.
 • Відносно невеликі об’єкти чорного кольору (текст розміром кеглю до 20 pt, лінії і т.п.) завжди повинні друкуватись поверх решти зображення (overprint);
 • Основний текст (чорний): (С:0, М:0, Y:0, К:100).
 • Для відтворення тексту чорного кольору по сірому фоні потрібно використовувати шрифти не менше 9 пунктів а при використанні виворотки – не менше 9 пунктів у світлому і 8 пунктів в півжирному виконанні. Товщина виворотного штриха має бути не менше 0,3 мм.
 • Для відтворення білого тексту (вивороткою) на кольоровому фоні, що виконаний в декілька фарб, потрібно використовувати півжирний неконтрастний шрифт не менше 10 пунктів. Ширина друкованих елементів не менше 0,4 мм.
 • Текст, що відтворюється в декілька фарб, повинен бути набраний півжирним неконтрастним шрифтом не менше 12 пунктів. Ширина друкованих елементів повинна бути не менше 0,5 мм.
 • Текст, виконаний шрифтом менше 8 пунктів, рекомендують відтворювати лише одною з тріадних фарб (C, M, Y, K). Для плашок зі змішуванням фарб під мілкий шрифт може бути використано не більше 2 кольорів.
 • Не допускається растрування тексту в 4 фарби. Відтворення деталей в світлому – 5%, в тінях – 210%.

PostScript принтер – ApogeeX-PSprinter

Профілі для кольорових та ч/б ілюстрацій – WAN-IFRA

 

Вимоги до ВиХіДНих ДАНих

Шановні клієнти просимо в вихідних даних вашого видання вказувати: “Віддруковано: “А-Прінт”, м. Тернопіль, тел. (0352) 52-27-37. www.a-print.com.ua. Замовлення № ___. Тираж ____ екз.”

 

Вимоги ДЛЯ БУХГАЛТЕРії

Без заповненого замовлення на друк та відісланого на електронку a-print_ternopil@ukr.net друк здійснюватись не буде! Бланк – PDF

Cписок документів необхідних для угоди:

 1. Свідоцтво про держ. реєстрацію або Виписка з держ. реєстру юридичних і фізичних осіб-підприємців.
 2. Свідоцтво про держ. реєстрацію ЗМІ.
 3. Довідка про взяття на на облік платника податків.
 4. Витяг із єдиного держ. реєстру.
 5. Витяг платника ПДВ (свідоцтво) якщо платники ПДВ.
 6. Банківські реквізити.
 7. Копія документа про призначення керівника.

 

Формати газет та їх область задруку

Рулон паперу “84”
область задруку (мм): А4 – 260х180; А3 – 392х260; А2 – 550х392; А1 – 814х550.

Рулон паперу “79,5”
область задруку (мм): А4 – 260х154; А3 – 368х260; А2 – 550х368; А1 – 765х550.

Рулон паперу “70”
область задруку (мм): B4 – 322х260; B3 – 550х322; B2 – 670х550.

Рулон паперу “MAN”
область задруку (мм): А3 – 365х246; А2 – 524х365; А1 – 760х524.
область задруку (мм): B2 – 670×524; B3 – 524×320; B4 – 320×246.